Sieci napowietrzne stosowane są głównie na słabo zurbanizowanych obszarach pozamiejskich oraz na terenach o podłożu trudnym do budowy kanalizacji teletechnicznej (podłoża skaliste, bagniste, piaszczyste).

Instalacje podwieszane, zapewniają szybki dostęp do linii telekomunikacyjnych i ułatwiają usuwanie usterek oraz dalszą rozbudowę sieci. W skład systemu osprzętu do budowy światłowodowych sieci napowietrznych, wchodzi szeroka gama samonośnych kabli dystrybucyjnych i abonenckich oraz osprzęt do ich podwieszania na drewnianych, stalowych lub betonowych słupach linii energetycznych, telekomunikacyjnych lub oświetleniowych. Oferowane przez firmę HURT-TEL kable, charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na warunki atmosferyczne, w tym odpornością na promieniowanie UV.

Osprzęt instalacyjny w postaci wsporników, uchwytów przelotowych, oplotowych, odciągowych i innych dodatkowych elementów (np. uziomów, tłumików drgań), pozwala na budowę niezawodnych sieci napowietrznych, we wszystkich możliwych konfiguracjach i w różnych warunkach eksploatacji.