Telefonia komórkowa i mobilny dostęp do danych jest już stałym elementem naszego codziennego życia. Szybki rozwój technologii i wzrost zapotrzebowania na dane, wymusza na producentach osprzętu i operatorach, stosowanie innowacyjnych technologii. Poczynając od lat dziewięćdziesiątych, rozwój bezprzewodowych sieci dostępowych następował od systemów GSM, poprzez UMTS, CDMA, i HSPA w stronę LTE. Równolegle rozwijała się technologia WiMax (802.16d -> 802.16m). Wzrost zapotrzebowania na szybkość transferu danych, jak i zwiększenie częstotliwości nadawania z 850MHz-1900MHz dla GSM na częstotliwości do 3,5GHz,  wymusza na operatorach zwiększenie ilości urządzeń nadawczych. Ze względu na zależność strat propagacji sygnału od wzrostu częstotliwości, nowe systemy wymagają gęstszej sieci komórek radiowych, aby zapewnić równorzędny dostęp do sieci. Konsekwencją tego jest wzrost ilości anten i stacji bazowych. Dla systemu WiMax zwiększenie gęstości nadajników jest jeszcze ważniejsze.

Operatorzy są więc zmuszeni do tworzenia coraz gęstszej sieci w celu zagwarantowania usługi telefonii komórkowej o stałej jakości. Liczba anten będzie gwałtownie rosła, a dotychczas stosowane technologie wykorzystujące tzw. feedery i stacje bazowe przy każdej antenie, możgą okazać się nieopłacalne. Rozwiązaniem może być zastosowanie światłowodu, jako medium transmisyjnego do łączenia stacji bazowej z wieloma antenami, czyli technologia FTTA. Firma HURT-TEL posiada w swojej ofercie odpowiednie produkty i rozwiązania
niezbędne dla nowoczesnych sieci FTTA.