Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej przesyconej syciwem naściekającym i powłoce ołowianej na napięcie 3,6/6kV do 23/40kV
Nie znaleziono wpisu

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej przesyconej syciwem naściekającym i powłoce ołowianej na napięcie 3,6\6kV do 23\40kV