Wprowadzamy ujednolicone zasady zwrotu opakowań fakturowanych

Informujemy, że wprowadzamy ujednolicone zasady zwrotu opakowań fakturowanych:

1. Za opakowanie dostarczone wraz z towarem, pobierana jest od Nabywcy kaucja, zgodnie z cennikiem producenta, z terminem płatności podanym na fakturze.

2. Zwrot przez Nabywcę nieuszkodzonego, pełnowartościowego opakowania w terminie 3 miesięcy od daty faktury gwarantuje zwrot całości kaucji.

3. Zwrot opakowania w późniejszym terminie związany będzie z umniejszeniem jego wartości (nawet do 1 zł netto, zgodnie z zasadami narzuconymi przez Producenta).

4. Koszty i ryzyko związane ze zwrotem opakowania ponosi Nabywca.

5. Zwrot kaucji następuje poprzez wystawienie korekty do faktury zakupowej lub wystawienie przez Nabywcę faktury VAT na kwotę aktualnej wartości opakowania.

6. Zwrot opakowania, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, może nastąpić do magazynu Sprzedającego bądź do innego wskazanego przez Sprzedającego (np. magazynu Producenta).