W uzupełnieniu szerokiej gamy pasywnych produktów, HURT-TEL oferuje najwyższej jakości osprzęt aktywny, dedykowany do budowy sieci optycznych. W zależności od obszaru zastosowania, ofertę urządzeń aktywnych HURT-TEL, można podzielić na cztery podgrupy produktowe: multipleksacja optyczna, światłowód do biura, platforma dostępowa, rozwiązania przemysłowe.

Konwergencja sieci LAN-WAN, na poziomie sieci miejskich, wymaga nowych rozwiązań o dużej przepustowości i niezawodności. Systemy CWDM/DWDM, umożliwiają operatorom sieci miejskich, dostawcom Internetu i przedsiębiorstwom, zwiększenie przepustowości łączy, w sposób szybki i zarazem ekonomiczny. Produkty CWDM/DWDM MICROSENS opracowane są w formie modularnej. Ich cechą szczególną jest zintegrowany optyczny backplane, będący zabezpieczeniem mechanicznym dla pasywnych komponentów światłowodowych oraz usprawniający działanie i utrzymanie systemu.

Wewnątrzbudynkowe sieci światłowodowe, łączą w sobie najwyższą jakość i bezpieczeństwo z najniższymi kosztami instalacji i utrzymania. Koncepcja Fiber To The Office MICROSENS, oparta na rodzinie urządzeń instalacyjnych do zabudowy w kanałach kablowych, stała się popularnym i szeroko stosowanym rozwiązaniem dla sieci korporacyjnych. Dzięki najnowszym rozwiązaniom, konwergencja wszystkich usług telekomunikacyjnych w jednej sieci światłowodowej stała się już rzeczywistością.