Skracanie pętli abonenckiej, związane z dostarczaniem coraz szerszego pasma dla użytkownika końcowego sieci FTTH (Fibre To The Home), staje się faktem. Coraz częściej, podmioty zajmujące się telekomunikacją, mają do czynienia ze światłowodem. Każda firma, która chce efektywnie działać na rynku, w branży optotelekomunikacyjnej, musi nie tylko wiedzieć, jak się z takim medium obchodzić ale również posiadać musi odpowiednie zaplecze sprzętowe, w tym także odpowiednie urządzenia pomiarowe.

Właściwe przyrządy są niezwykle istotne w technologii światłowodowej. Niezależnie od tego czy, chcemy sprawdzić tłumienność danego odcinka, znaleźć miejsce uszkodzenia trasy światłowodowej, czy też wykonać dokumentację zdawczo-odbiorczą, niezbędne są specjalistyczne przyrządy pomiarowe. W naszej ofercie, znajdują się urządzenia doskonale spełniające swoje zadania w trudnych warunkach terenowych, jak i rozwiązania dedykowane dla laboratoriów i uczelni wyższych.

Jesteśmy pewnym i solidnym partnerem, gwarantującym wsparcie dla swoich klientów. W tym dziale zaprezentowana została część bardzo szerokiej oferty firmy HURT-TEL, związanej z pomiarami w technologii światłowodowej.