W telekomunikacji optycznej zazwyczaj jedna usługa przesyłana jest dwoma włóknami optycznymi, w nieznacznym stopniu wykorzystując ogromną pojemność informacyjną medium światłowodowego. Wraz z rozwojem usług lub podłączaniem nowych klientów, dochodzi do sytuacji, gdy zaczyna brakować wolnych włókien światłowodowych.

Problem ten można rozwiązać, stosując np. multipleksację w dziedzinie czasu, długości fali (WDM, CWDM, DWDM) lub dwukierunkową transmisję fali o tej samej długości w pojedynczym włóknie światłowodowym (cyrkulatory).

Inną metodą zwielokrotnienia jest współdzielenie medium światłowodowego przez wielu użytkowników, realizowaną za pomocą elementów dzielących moc sygnału optycznego (splittery i sprzęgacze).

Zastosowanie pasywnych filtrów optycznych, to niezawodny i niedrogi sposób na pełniejsze wykorzystanie pojemności informacyjnej włókien światłowodowych.