Analogicznie, jak ma to miejsce w wielu dziedzinach, infrastruktura teletechniczna ulega modernizacji i miniaturyzacji. Tradycyjna, kosztowna kanalizacja kablowa, wypierana jest przez mikrokanalizację.

Podstawą każdej mikrokanalizacji jest mikrorurka, wykonana z polietylenu, najczęściej rowkowana wzdłużnie i pokryta warstwą silikonu od wewnątrz, tak by zminimalizować współczynnik tarcia. Ze względu na grubość ścianki mikrorurki, możemy podzielić je na cienkościenne oraz grubościenne – przeznaczone do bezpośredniego zakopania. Typowe średnice mikrorurek cienkościennych wynoszą: 5/3,5 mm, 10/8 mm, 12/10 mm, grubościennych: 7/3,5 mm, 12/8 mm, 14/10 mm. Mikrokanalizację otrzymujemy poprzez uformowanie z typowych mikrorurek odpowiedniej wiązki, przeznaczonej np. do instalacji w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, podwieszania lub do bezpośredniego zakopania w ziemi. Zależnie od potrzeb oraz od średnicy wewnętrznej, do mikrorurek wdmuchujemy wiązki włókien bądź mikro/minikable optyczne. Typowe mikrorurki, o średnicy wewnętrznej 3,5 mm, przeznaczone są do wdmuchiwania wiązek, zawierających od 2 do 12 włókien optycznych. Mikrorurki o średnicach wewnętrznych 8 lub 10 mm, przeznaczone są do wdmuchiwania minikabli, zawierających od 12 do 144 włókien optycznych.

W tym dziale przedstawiony został system mikrokanalizacji i akcesoriów, znajdujący się w ofercie HURT-TEL.