Kabel światłowodowy Z-XOTKtsdp

Z-XOTKtsdp
Norma: ZN-EK-108

kabel spełniający wymagania dyrektywy RoHSkabel odporny na promieniowanie UVkabel do instalacji wewnątrz budynkukabel uniwersalny do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynkówkabel do instalacji na zewnątrz budynkukabel do instalacji w kanalizacji kablowejkabel podwieszany samonośny


Karta katalogowa


Description

Optotelekomunikacyjny kabel tubowy płaski

Norma ZN-EK-108

Opis:

Z-XOTKtsdp – kabel zewnętrzny (Z), z powłoką polietylenową (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luźna tuba) z suchym uszczelnieniem ośrodka (ts), całkowicie dielektryczny (d), z dielektrycznym elementem wytrzymałościowym umieszczonym symetrycznie względem tub (lub z boku jednej tuby), płaski (p)

Opcje:

ZW-NOTKtsdp – kabel zewnętrzno-wewnętrzny (ZW) z powłoką z tworzywa bezhalogenowego (N)

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • kabel uniwersalny do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • kabel do instalacji w kanalizacji kablowej
 • kabel podwieszany samonośny
 • kabel spełnia wymagania dyrektywy RoHS
 • kabel odporny na promieniowanie UV

 

KONSTRUKCJA:

Włókno optyczne:

 • Jednomodowe (J)
 • Jednomodowe z niezerową przesuniętą dyspersją (Jn)
 • Wielomodowe (G/50)
 • Wielomodowe (G/62,5)

Tuba: Luźna tuba ze światłowodami wypełniona żelem ksotropowym
Element wytrzymałościowy: Dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki, umieszczony symetrycznie względem tub lub z boku jednej z tuby
Uszczelnienie kabla: Proszek wodnoblokujący
Nitka rozrywająca powłokę: 2
Powłoka: Polietylenowa; czarna lub pomarańczowa

 

CHARAKTERYSTYKA:

Identyfikacja tub:

Kable jednotubowe: tuba o dowolnej barwie
Kable dwutubowe: 1 tuba czerwona, 2 tuba o barwie naturalnej

Właściwości użytkowe:

 • W pełni dielektryczne
 • Odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
 • Odporne na korozję
 • Zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody
 • Mogą być układane w pobliżu linii wysokiego napięcia
 • Mogą być układane w standardowej kanalizacji wtórnej
 • Powłoka kabli jest odporna na ścieranie, promieniowanie UV oraz korozję naprężeniową
 • Opcjonalne zastosowanie powłoki barwnej pozwala na szybkie i łatwe wyróżnienie kabla w wiązce kablowej
 • Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli są naniesione na powłoce
 • Możliwość dostosowania oznakowania do wymogów klienta

Zastosowanie:

 • W sieciach telekomunikacyjnych w każdej konfi guracji przestrzennej
 • W szerokopasmowych sieciach dostępowych
 • W sieciach CATV
 • W sieciach lokalnych LAN (akademickich, przemysłowych itp.)
 • W sieciach okresowo tworzonych dla potrzeb prowadzenia transmisji z imprez sportowych, kulturalnych itp.
 • Do układania w kanalizacji pierwotnej i wtórnej, szczególnie o bardzo ograniczonej wolnej przestrzeni
 • W łączach tworzonych okresowo dopuszcza się bezpośrednie zakopywanie kabli, układanie kabli na powierzchni ziemi i podwieszanie do linek nośnych dla przęseł do 50 m.
 • Kable są szczególnie przydatne do celów serwisowych i odtwarzania uszkodzonych linii kablowych

Zakres temperatur:

Transportu i przechowywania: -40 C – +70 C
Instalacji: -15 C – +60 C
Pracy: -40 C – +70 C

Informacje dodatkowe:

Możliwość instalowania kabli już w zapełnionej kanalizacji wtórnej, przy zastosowaniu mechanicznych metod wciągania, układanie z małymi promieniami gięcia.
Skrócony czas przygotowywania kabla do wykonania złączy ze względu na suchą konstrukcję z nitkami do rozrywania powłoki