Kabel telekomunikacyjny RPX, YRPX, YnRPX

RPX, YRPX, YnRPXRPX
Przewody radiofoniczne

kabel spełniający wymagania dyrektywy RoHSkabel odporny na promieniowanie UVznak CEkabel odporny na wilgoć


Karta katalogowa


Description

Przewód radiofoniczny

Norma: ZN-EK-001


Opis:

RPX– przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X).
YRPX– przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce polwinitowej (Y).
YnRPX– przewód (P) radiofoniczny (R) o izolacji polietylenowej (X) i powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego płomienia (Yn)


WŁAŚCIWOŚCI:

  • kabel odporny na promieniowanie UV
  • kabel odporny na wilgoć
  • produkt spełnia dyrektywy CE
  • kabel stacyjny spełnia wymagania dyrektywy RoHS
  • temperatura instalowania od -20oC do +50oC
  • temperatura eksploatacji od -40oC do +70oC

 
CHARAKTERYSTYKA:

Przykład oznaczenia: TFKABLE 1 RPX 2x0,9 / rok produkcji / nadruk metryczny co 1 metr
Zastosowanie:
Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji radiofonicznych wewnątrz budynków lub do układania bezpośrednio w ziemi


KONSTRUKCJA:

Żyły:
Żyły miedziane o średnicy 0,9 mm i 1,2 mm
Izolacja:
Polietylenowa. W przewodzie czterożyłowym izolacja pierwszego toru macierzystego
(żyły „a” i „b”) jest barwy naturalnej, natomiast izolacja żył drugiego toru macierzystego
(żyły „c” i „d”) jest czerwona
Ośrodek:
Czwórka gwiazdowa. Ośrodek przewodów dwużyłowych stanowią dwie żyły ułożone równolegle we wspólnej izolacji
Powłoka:
Polwinit lub polwinit nierozprzestrzeniający płomienia