Kabel dalekosiężny TKD

Kabel dalekosiężny TKDTKD
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej - TKD.


Karta katalogowa


Description

Norma: PN-87/T-90350

Opcje:

TKDTFta, TKDFoA, TKDFpA - 
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej o powłoce ołowianej opancerzone taśmami stalowymi, drutami stalowymi okrągłymi lub płaskimi z osłoną włóknistą na pancerzu.

TKDkFtA, TKDkFoA, TKDkFpA - Telekomunikacyjne kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej o powłoce ołowianej z osłoną taśm z tworzywa sztucznego na powłoce, opancerzone taśmami stalowymi, drutami stalowymi z okrągłymi lub płaskimi, z osłoną włóknistą na pancerzu. 

TKDyFty, TKDyFoy, TKDyFpy - Telekomunikacyjne kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej o powłoce ołowianej z osłoną polwinitową na powłoce, opancerzone taśmami stalowymi, drutami stalowymi okrągłymi lub płaskimi z osłoną polwinitową.

TKDxFtx, TKDxFox, TKDyFpx - Telekomunikacyjne kable dalekosiężne o izolacji papierowo-powietrznej o powłoce ołowianej, z osłoną polietylenową na powłoce, opancerzone taśmami stalowymi, drutami stalowymi okrągłymi lub płaskimi z osłoną polietylenową.

Objaśnienie symboliki literowej:

T - telekomunikacyjny
K - kabel
D - dalekosiężny o izolacji papierowo - powietrznej i powłoce ołowianej
y - z osłoną polwinitową
x - z osłoną polietylenową
k - z osłoną z taśm z tworzywa sztucznego na połoce
Ft - opancerzony taśmami stalowymi
Ftl - opancerzony taśmami stalowymi lakierowanymi
Fo - opancerzony drutami stalowymi okrągłymi
Fp - opancerzony drutami stalowymi płaskimi
A - z osłoną włóknistą

 

BUDOWA:

  • żyły miedziane jednodrutowe o średnicy: 0,90; 1,20; 1,30; 1,40 mm
  • izolacja żył papierowo-powietrzna
  • wiązka parowa lub czwórkowa w układzie: Gw (wiązka czwórkowa gwiazdowym) lub DM (wiązka trójskrętna), R (wiązka radiofoniczna) lub P (para eksperymentalna)
  • ośrodek tworzą wiązki skręcone warstwowo
  • obwój ośrodka taśmą papierową
  • powłoka ołowiana

ZASTOSOWANIE:

Do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych dalekosiężnych średniego zasięgu.